Kansainvälinen Solidaarisuustyö

Yleisesite

Kuva 1 / 3

Vuosi: 2021-22
URL: www.kvsolid.fi

Tässä hankkeessa toteutettiin kattava päivitys järjestön verkkosivuihin ja yleisilmeeseen, samalla kun suunniteltiin ja luotiin uusi lehtimainos sekä yleisesite. Hankkeen tavoitteena oli parantaa järjestön näkyvyyttä ja tarjota selkeämpi ja informatiivisempi viestintäkanava järjestön toiminnasta kiinnostuneille sidosryhmille.

Verkkosivujen uudistuksessa keskityttiin niiden ulkoasun, käytettävyyden ja sisällön päivittämiseen. Sivuille luotiin myös uusi verkkokauppa ja lahjoitusalusta. Verkkosivut luotiin mukautuviksi, jotta toimivat yhtälailla tietokoneella ja puhelimella.

Hankkeessa luotiin myös uusi lehtimainos ja yleisesite, joiden tarkoituksena on herättää kiinnostusta järjestön toimintaa kohtaan ja houkutella uusia jäseniä tai tukijoita. Ne suunniteltiin selkeiksi, informatiivisiksi ja visuaalisesti vaikuttaviksi, jotta ne erottuisivat joukosta ja herättäisivät kiinnostusta yleisössä.

Inspiroiko?

Pyydä tarjous!